Zbliżające się dni wolne

 

 Informujemy, że 31.10.2019 r.jest dniem wolnym od zaj. dydaktycznych.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej odbywały się będą

w godz. 7:00 - 15:00. 

01. 11. 2019 r. (Wszystkich Świętych) jest dniem wolnym od pracy i nauki.