Sukces Kingi i Roksany na II Grand Prix Juniorów w Subkowy.

Od kwietnia 2019 roku na terenie szkoły odbywają się zajęcia gry w boule prowadzone przez p. Marcina Koprowskiego. Fachowo ta gra nazywa się Petanqua. Na zajęcia uczęszczają między innymi uczennice: Kinga Kaczorowska, Roksana Haftka i Bernadeta Osiak, które w czerwcu wstąpiły to klubu Petanque Kaliska. Poza zajęciami w szkole biorą udział dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w treningach pod okiem p. Jana Neugebauera.

W pierwszych zawodach wzięły udział 1 czerwca 2019 r. – II Grand Prix Juniorów w Subkowy. W dubletach – Kinga i Roksana zdobyły pierwszą statuetkę zajmując V miejsce, co wywołało duże zaskoczenie wśród zawodników i organizatorów. To osiągnięcie zagrzało dziewczyny do walki i mimo wakacji systematycznie trenowały i jeździły na zawody.

Wszystkie te rozgrywki ubogacają dziewczyny w nowe doświadczenia i dają im pierwsze punkty w rankingu zawodników klubowych, który można śledzić na stronie: Petanque.pl.

W minioną sobotę Kinga i Roksana zagrały na kolejnym turnieju:

Tu dziewczyny zajęły II miejsce wśród Juniorów.

                                                             Galeria zdjęć