Prelekcje profilaktyczne dla rodziców

W dniu 17 maja 2019 zapraszamy rodziców na godz. 15:00 - 15:45 do świetlicy szkolnej na prelekcję dot. profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zajęcia dla rodziców poprowadzą specjaliści z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. 

                                                                                             Serdecznie zapraszamy