Wywiadówki śródokresowe

 

          9 maja 2019 (czwartek) odbędą się 

        spotkania rodziców z wychowawcami klas

kl. IV - VI SP                                   -  16:30

kl. VII, VIII SP oraz III Gim.         -  17:15

kl. I - III SP                                    -  18:00

W związku z obecnością pani Dominiki Fijał oraz pani Danuty Talaśki na wycieczce klasowej spotkania z rodzicami uczniów klas 8a i 8b z wychowawcą, zostają przełożone na dzień 13 maja, godz. 17:00, sala 23/24).