3. numer gazetki szkolnej - zapraszamy do lektury :)

UWAGA !

Informujemy, że w zakładce Gazetka na szkolnej stronie internetowej jest dostępny trzeci, wiosenny numeru naszego pisemka.

                      Zapraszamy do lektury !                                  Zespół redakcyjny