Nowe zasady usprawiedliwiania nieobecności

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie

Od dnia 07.03.2019 wprowadziliśmy do Statutu szkoły nowe zasady usprawiedliwiania nieobecności. Zmiana została zaktualizowana w ust. 2 § 97 Statutu PSP w Kaliskach.

Wprowadzenie nowych zasad podyktowane było efektem częstego, nieuzasadnionego nierealizowania obowiązku szkolnego. W przypadku niektórych uczniów można zauważyć stałą tendencję do opuszczania dni lekcyjnych, na których zapowiedziany jest sprawdzian bądź praca klasowa. Obserwujemy również spóźnienia na pierwsze zajęcia, lub zwolnienia z ostatnich lekcji z błahych powodów. Każda nieobecność powoduje uszczerbek w realizacji podstawy programowej oraz nakłada obowiązek nadrobienia zaległości. Ponadto warto przypomnieć, że uczniowie przychodzą do szkoły w ramach obowiązku, a nie jak czasami mogłoby się wydawać wyboru uczęszczania w poszczególne dni i na wybrane lekcje. Pamiętajmy również o tym, że obecność na lekcji zdecydowanie zwiększa nasze szanse na lepsze oceny przedmiotowe i z zachowania. 

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z nowymi zasadami usprawiedliwiania nieobecności, by była to kwestia prawidłowo regulowana. Mam nadzieję, że zaproponowana zmiana przyczyni się do podniesienia efektu pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszej szkole. 

                                                                                                                               Dyrektor szkoły Adam Lewandowski