Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

W związku ze zbliżającym się okresem egzaminów zewnętrznych, a następnie rozpoczęciem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, przekazujemy Państwu List Pomorskiego Kuratora Oświaty. W treści znajdziecie Państwo informacje dotyczące zasad rekrutacji. Jednocześnie załączamy dla Rodziców/Opiekunów i Uczniów ulotkę, która może stanowić dodatkowy materiał informacyjny.

List Pomorskiego Kuratora Oświaty

Ulotka informacyjna