Dzień Bezpiecznego Internetu 2019r.

Dnia 5 lutego pod hasłem „Działajmy razem!” obchodzimy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).

Miał on na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym, a także łącząc zaangażowania wielu instytucji i rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Wychowawcy klas IV-VIII oraz III gimnazjum podczas godzin wychowawczych przeprowadzili prelekcje dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu w oparciu o materiały promocyjne dostępne na stronie internetowej https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html                                                

Serdecznie zapraszamy rodziców do zapoznania się z materiałami.

                                                                                  Szkolne Koło Wolontariatu: Anetta Cieślewicz, Marta Słomińska - Gliniecka