Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W II połowie stycznia uczniowie klas I Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach oraz Szkoły Filialnej w Piecach, do których był skierowany program, mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w szkole oraz podczas wakacji i ferii. W ramach Akademii Bezpiecznego Puchatka uczniowie otrzymali karty pracy, które przybliżyły i utrwaliły poznane zasady bezpieczeństwa.

Program uzyskał patronat honorowy Komendanta Głównego Policji oraz Kuratoriów Oświaty w Polsce, obejmował również treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

                                                                    Galeria zdjęć                                        Marta Słomińska-Gliniecka