Gala wręczania stypendium marszałkowskiego

17 grudnia 2018 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Wręczania Stypendium Marszałkowskiego

Uroczystość była podsumowaniem „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego", który był realizowany przez samorząd województwa pomorskiego w latach 2017/2018. Przyznano 402 stypendia, a w tym naszemu uczniowi Piotrowi Zielińskiemu z klasy VIIa. Stypendium Marszałkowskie otrzymali również absolwenci ZSP w Kaliskach: Urszula Pilarska oraz Krzysztof Cieślewicz. Stypendia jak w poprzednim roku były przyznawane w trzech kategoriach: dedykowane uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych; dedykowane uczniom uzdolnionym w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych; dedykowane uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych. 

W uroczystości wręczania stypendiów najzdolniejszym uczniom z całego Pomorza, uczestniczyli: Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk, radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, dziadkowie i opiekunowie wyróżnionych uczniów. W naszym przypadku również nie było inaczej. Uczestnikami uroczystej gali byli: stypendyści Piotr Zieliński, Urszula Pilarska, Krzysztof Cieślewicz, dyrektor szkoły pan Adam Lewandowski, sekretarz Gminy pani Bożena Jeleniewska i opiekun stypendystów pani Marta Słomińska - Gliniecka. Podczas wręczania dyplomów, pan dyrektor w imieniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz pani sekretarz w imieniu Wójta Gminy Kaliska, wręczyli naszym stypendystom listy gratulacyjne z nagrodą książkową oraz upominkiem.

Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

                                                                                     Galeria zdjęć                                                        M. Słomińska - Gliniecka