Akcja edukacyjna - Twoja krew, moje życie.

W dniach od 5 - 16 XI w naszej szkole została przeprowadzona akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie”, organizowana w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”. Celem projektu jest obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.

Zajęcia z zakresu honorowego krwiodawstwa przeprowadzone przez Panie Martę Słomińską-Gliniecką i Beatę Lewandowską, zostały dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i zorganizowane w opacriu o materiały promocyjne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

„Krwi nie można niczym zastąpić ani jej sztucznie wyprodukować, dlatego trzeba się nią dzielić” Pamiętajmy, że Łączy nas krew, która ratuje życie”.                           Galeria zdjęć        

   Szkolne koło wolontariatu: p. Marta Słomińska-Gliniecka, p. Anetta Cieślewicz p. Dorota Grzywacz, p. Beata Lewandowska