Wywiadówki śródokresowe

 

        22 listopada 2018 (czwartek) odbędą się 

        spotkania rodziców z wychowawcami klas

kl. IV - VI                              16:15

kl. VII, VIII oraz III Gim.    17:00

kl. I - III SP                          17:45