Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

9 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach odbyła się patriotyczna uroczystość z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W odświętnej, przybranej w narodowe barwy sali gimnastycznej, zebrała się cała szkolna społeczność: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin, Starosta Powiatu Starogardzkiego Leszek Burczyk, radni Gminy Kaliska, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele rodziców, lokalnych organizacji społecznych, stowarzyszeń i zakładów pracy. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły widzom zaprezentowano program artystyczny pod hasłem ,,Ku Niepodległej”, obrazujący historię państwa polskiego od momentu upadku w XVIII w. aż po odzyskanie suwerenności w dniu 11 listopada 1918 r. Na program złożyły się recytacje okolicznościowych utworów, informacje historyczne, pantomima oraz śpiew. Występom uczniów towarzyszyła Gdyńska Orkiestra Symfoniczna wraz z chórem, który w sposób podniosły i bardzo uroczysty wykonał pieśni patriotyczne: Gaude Mater Polonia, Boże, coś Polskę, Warszawianka, Rota, My, Pierwsza Brygada. Uczestnicy obchodów z uwagą, zainteresowaniem i wzruszeniem obejrzeli inscenizację ukazującą drogę Polaków do niepodległości w wykonaniu uczniów klasy VI c, VIII a, VIII b i III b gimnazjum. Zwieńczeniem programu artystycznego była piosenka pt. Taki krajw wykonaniu Amelii Węsierskiej, w trakcie której na scenie zaprezentowali się ponownie w stylowych strojach i mundurach wojskowych wcześniej występujący aktorzy. Całość akademii zamknął Polonez Ogińskiego w wykonaniu orkiestry symfonicznej. Następnie w ramach obchodów uczniowie szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście przeszli w odświętnym pochodzie do hali sportowej, gdzie po wysłuchaniu informacji nawiązujących do okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego oraz jego znaczenia dla Polaków, wspólnie odśpiewali czterozwrotkowy Hymn Narodowy. Tam społeczność uczniowska, uświetniając uroczystość utworzyła biało-czerwoną ,,żywą flagę” narodową.

Imprezie towarzyszyła wystawa ,,Ku Niepodległej” z Muzeum Niepodległości w Warszawie prezentująca zbiór pamiątek związanych z niepodległościową działalnością wojskową i dyplomatyczną Polaków w latach 1908 – 1921.

Obchody Stulecia Niepodległej w ZSP Kaliska wsparli: Kaliskie Stowarzyszenie Seniorów, Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach, Bractwo Strzeleckie im. Józefa Klemensa Piłsudskiego w Chojnicach oraz niedawno powstała w naszej szkole drużyna harcerska.

Serdecznie dziękujemy występującym uczniom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w zorganizowaniu uroczystości, której celem było godne uczczenie tak ważnej dla naszego narodu rocznicy.

                                               Galeria zdjęć                                 Organizatorzy: Bogumiła Wałaszewska, Adam Lewandowski