Zbliżające się dni wolne

Informujemy, że 01.11.2018 (czwartek) jest dniem wolnym od nauki i pracy,

natomiast 02.11.2018 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W piątek 02.11.2018 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla osób zainteresowanych odbywały się będą w godz. 7:00 - 15:00 w świetlicy szkolnej.