Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 Informujemy, że 15.10.2018 r.

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej

odbywały się będą w godz. 7:00 - 15:00