Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Jeszcze jesteśmy w lesie
i leżymy na plaży...

Pozwól przed pierwszą lekcją - 
powspominać, pomarzyć!

A za chwilę nad książką
pochylimy znów głowy...
Bo już słońce przez okno
świeci blaskiem wrześniowym.


Uczniowie naszej szkoły ze smutkiem pożegnali słoneczne wakacje, ale z radością przywitali nowy rok szkolny 2018/2019. Z tej okazji w ZSP w Kaliskach odbył się apel, na który przybyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy Kaliska: pan Sławomir Janicki, przewodniczący Rady Gminy pan Zbigniew Szarafin, przewodniczący Rady Rodziców pan Dariusz Beling, ksiądz proboszcz parafii Kaliska Józef Słupski, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie i dyrekcja szkoły.

W ramach części artystycznej uczennice reprezentujące klasy IV-VI SP zaśpiewały piękną piosenkę o chwilach spędzanych w murach szkoły oraz wyrecytowały wiersze. Prowadzący uroczystość nie zapomnieli również wspomnieć o obchodzonej zaledwie kilka dni temu 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas uroczystości pan Sławomir Janicki - Wójt Gminy Kaliska oraz Pan Zbigniew Szarafin - Przewodniczący Rady Gminy Kaliska oficjalnie powitali nowego dyrektora naszej szkoły Pana Adama Lewandowskiego. Pan dyrektor w słowach przemówienia przywitał wszystkich przybyłych gości i otworzył nowy rok szkolny, życząc uczniom, rodzicom i nauczycielom wielu sukcesów, cierpliwości i tego, by każdy dzień wzbogacał nas wszystkich w nową wiedzę i nowe doświadczenia, które z pewnością zaowocują w przyszłości. Panu dyrektorowi życzymy samych sukcesów zawodowych i osobistych, dużo wyrozumiałości dla pracowników i uczniów oraz twórczych pomysłów. W trakcie apelu przyszedł również moment na wypowiedź, Wójta i przewodniczącego Rady Gminy. Uczniom życzono powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich celów, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wielu osiągnięć w pracy dydaktyczno - wychowawczej, natomiast pozostałym pracownikom szkoły - spokoju i zadowolenia z pracy.

                                                                        Galeria zdjęć                                           Opiekunki Samorządu Szkolnego