Konsultacje indywidualne

Konsultacje z nauczycielami, którzy w dniu 17 maja uczestniczyli w wycieczce tj. p. A. Cieślewicz, p. D. Nadolską. p. D. Talaśką odbędą się 28.05.2018 (poniedziałek) w godz. 15:30 - 17:00, natomiast konsultacje z p. D. Fijał odbędą się 24 maja (czwartek) w godz. 17:00 - 18:30.