Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje rodziców z nauczycielami

odbędą się 17 maja (czwartek) w godzinach od 16:30 do 18:00.

Konsultacje z nauczycielami, którzy w dniu 17 maja uczestniczą w wycieczce tj. p. A. Cieślewicz, p. D. Fijał,  p. D. Nadolska. p. D. Talaśka odbędą się w innym terminie, indywidualnie podanym do wiadomości przez nieobecnych nauczycieli.

Konsultacje z p. K. Burczyk odbędą się 16.05.2018 (środa) od godz. 15:15 do godz. 16:45 w sali 201.