Zbliżające się dni wolne

 

Informujemy, że od 30 IV - 04 V 2018 to okres wolny od zajęć dydaktycznych

01 V - Święto Pracy

03 V Święto Konstytucji 3 Maja

30 IV oraz 02 i 04 V - dni wolne od zajęć dydaktycznych

              Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniach 30 IV, 2, 4 V odbywały się będą w godzinach 7:00 - 15:00.