Zbliżające się dni wolne

 

W dniach 18 - 20 IV 2018 odbędzie się Egzamin gimnazjalny.

Ze względu na kwestie organizacyjne jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły poza uczniami klas III gimnazjum.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywały się w tych dniach w godz. 7:00 – 15:00 w świetlicy szkolnej.