Szkolny konkurs ortograficzny kl. II i III SP

23 marca w naszej szkole odbył się jak co roku SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS II i III SP. Konkurs ten poprzedziły eliminacje klasowe, podczas których wyłoniono reprezentantów poszczególnych klas.

Do SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO zakwalifikowały się następujące osoby: Magdalena Grzywacz IIa, Maria Gornowicz IIa, Kornelia Czeplina IIIa, Karolina Troka IIIa, Samuel Moczadło IIIa, Maja Ostrowska IIIb, Julia Rosmawitti IIIc, Nadia Jaworska IIIc, Dominik Lipski IIIc.

Konkurs składał się z II części. I część obejmowała dyktando ortograficzne, II część polegała na poprawnym uzupełnieniu wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Zadania nie należały do prostych.

Komisja wyłoniła następujących mistrzów ortografii:

I miejsce Maja Ostrowska z IIIb

II miejsce Kornelia Czeplina z IIIa

III miejsce Nadia Jaworska z IIIc

Dyplomy i nagrody książkowe wręczyła zwycięzcom pani wicedyrektor Bogumiła Wałaszewska. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i drobne upominki.

                                                                                 Gratulujemy!!!                                                    Galeria zdjęć