Informacja

Informujemy, iż Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli działająca przy MEN dnia 19.02.2018r. prawomocnym postanowieniem nr OKDiR.0021.60.2018 podtrzymała w mocy postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim z dnia 27.12.2017r. Tym samym uchyliła zarządzenie Wójta Gminy Kaliska nr 118/2017 w przedmiocie zawieszenia Pana Karola Gołąbek w czynnościach dyrektora szkoły.