Zbliżające się dni wolne

 

Informujemy, że w dniach 26 - 28 III 2018 odbywały się będą rekolekcje wielkopostne - jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych.

Wiosenna przerwa świąteczna rozpocznie się od 29 III i potrwa do 03 IV 2018.

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w dniach 29-30 III oraz 3 IV 2018 będą odbywały się w godzinach 7.00 – 15.00.