Uwaga rodzice uczniów kl. III gim.

Dnia 26 marca br. w poniedziałek, o godz. 18:00 odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie organizacji Balu Absolwentów. Jest ono podyktowane koniecznością zmiany wcześniejszych ustaleń dokonanych na ostatnim zebraniu w środę, 21 marca br.
                                                                                                        Wychowawcy klas III gim.