Szkolne spotkanie z polską poezją

26 lutego br. w bibliotece ZSP w Kaliskach rozbrzmiewały piękne strofy polskiej poezji, bo właśnie tutaj odbywały się szkolne eliminacje XXXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Do konkursowych zmagań przystąpiła duża, bo 17 – osobowa, grupa uczniów z klas  VII SP oraz II i III gimnazjum.

W wykonaniu recytatorów usłyszeliśmy wiersze m.in. W. Szymborskiej, T. Różewicza, J. Słowackiego czy B. Leśmiana. Występujących oceniało jury w składzie: nauczycielka języka polskiego Pani Dominika Fijał, bibliotekarka Pani Sylwia Paserska oraz terapeutka Pani Iwona Gliniecka.

Po wysłuchaniu wszystkich interpretacji wybranych utworów jury ogłosiło werdykt, a Pani dyrektor Bogumiła Wałaszewska podsumowała przebieg konkursu oraz wręczyła nagrody i wyróżnienia zwycięzcom, którymi okazali się:                 

Tomasz Beling VII b – I miejsce               

Wiktoria Kubik III a – II  miejsce                                                                                                                               

Jakub Nadolski VII b – III miejsce  

Wyróżnienia otrzymały: Weronika Krause - II b, Wikoria Neubauer - II a oraz Kinga Pliszka – IIa.

Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono słodkie upominki i pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, której bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie naszych działań. Zdobywcy I i II miejsca będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach rejonowych konkursu, które odbędą się  w marcu w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy podjęli się trudu pamięciowego opanowania i interpretacji wybranego wiersza oraz gratulujemy zwycięzcom, życząc im dalszych recytatorskich sukcesów. Podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji konkursu.

                                                          Galeria zdjęć                                         Nauczyciele języka polskiego