Gala wręczania Stypendium Marszałkowskiego

18 grudnia 2017 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Wręczania Stypendium Marszałkowskiego

Uroczystość była podsumowaniem „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego", który był realizowany przez samorząd województwa pomorskiego w latach 2016/2017.  Przyznano 904 stypendiów, a w tym naszym uczennicom Weronice Krause z klasy II b gimnazjum oraz Urszuli Pilarskiej z klasy III a gimnazjum. Stypendium Marszałkowskie otrzymały również absolwentki ZSP w Kaliskach: Karolina Babińska, Anna Cieplińska, Anna Frost, Klaudia Kawecka, Julia Kromer oraz  Natalia Pilarska.

Stypendia jak w poprzednim roku były przyznawane w trzech kategoriach: dedykowane uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych (46 stypendiów); dedykowane uczniom uzdolnionym w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych (400 stypendiów); dedykowane uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych (408 stypendiów).

Marszałek wręczył stypendia w wysokości ponad 2,5 mln zł. W uroczystości wręczania stypendiów najzdolniejszym uczniom z całego Pomorza, uczestniczyli: Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk, radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, dziadkowie i opiekunowie wyróżnionych uczniów. W naszym przypadku również nie było inaczej. Uczestnikami uroczystej Gali byli: stypendystki - Weronika Krause, Urszula Pilarska, rodzice Urszuli - Państwo Agnieszka i Sławomir Pilarscy, p.o. Pani Dyrektor – Bogumiła Wałaszewska, Sekretarz Gminy Pani Bożena Jeleniewska i opiekun stypendystek Pani Natalia Trzebiatowska. Podczas wręczania dyplomów, p.o. Pani Dyrektor w imieniu Rady Pedagogicznej oraz Pani Sekretarz w imieniu Wójta Gminy Kaliska, wręczyły Weronice i Urszuli listy gratulacyjne z nagrodą książkową oraz upominkiem.

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystkom, życząc dalszych sukcesów.

                                                                        Galeria zdjęć                                                   Natalia Trzebiatowska