Podsumowanie akcji "Podaj łapę".

W dniach od 21 do 27 listopada 2017r. przebiegała w naszej szkole akcja "Podaj łapę", podczas której uczniowie klas I-VI gromadzili karmę dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska OTOZ Animals w Starogardzie Gdańskim. Do zbiórki przyłączyła się również młodzież ze starszych klas.

Już kolejny raz dzieci i młodzież z naszej szkoły wykazała wrażliwość na los bezdomnych zwierząt i chęć niesienia im pomocy. W wyniku akcji zebrano 151,551kg karmy suchej, mokrej, przysmaki, a także koce i pledy. Zbiórkę karmy zakończyło spotkanie uczniów klas I-III z pracownikami Schroniska, w czasie którego przeprowadzono pogadankę na temat opieki nad zwierzętami domowymi, odpowiedzialności w związku z ich posiadaniem, bezpieczeństwa podczas zabaw z nimi i właściwego zachowania w przypadku agresji zwierząt.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM - UCZNIOM I ICH RODZICOM, NAUCZYCIELOM SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA WŁĄCZENIE SIĘ W TEGOROCZNĄ AKCJĘ "PODAJ ŁAPĘ".

                                                                                                                            Organizator: Dorota Zakościelna-Jekiełek