Informacja dotycząca tymczasowego funkcjonowania e-dziennika

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem modułu Wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus-Synergia następuje systemowe zablokowanie modułów Wiadomości i Ogłoszenia, dlatego moduły te nie będą tymczasowo dostępne.

Na czas wyłączenia dostępu do tych narzędzi komunikacji usprawiedliwienia nieobecności należy dostarczać do wychowawcy w wersji papierowej. W pozostałych kwestiach można kontaktować się bezpośrednio w szkole bądź telefonicznie. 

                                                                                                                                         Przepraszamy za utrudnienia.