Profilaktyczny Program Wad Postawy

Od września do listopada dzieci z wadami postawy rocznik 2009 z klas III SP uczestniczyły w Profilaktycznym Programie Wad Postawy organizowanym przez Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim. Wytypowane dzieci przez okres dwóch i pół miesiąca, dwa razy w tygodniu mogły korzystać z dodatkowych zajęć gimnastyki korekcyjnej i wpływać samodzielnie na zmniejszenie krzywizn kręgosłupa poprzez specjalistyczne ćwiczenia prowadzone metodą pani Dobosiewicz. Dnia 23 października odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach gimnastyki korekcyjnej z klas I oraz rodziców dzieci z klas III uczestniczących w programie. Spotkanie poświęcone było uświadomieniu rodzicom problemu jakim jest wada postawy u dzieci. Prezentacja multimedialna oraz wykład na temat skrzywień kręgosłupa i wad kończyn dolnych miały na celu  przekonać rodziców o wadze problemu. Zostały również  omówione i zaprezentowane podstawowe ćwiczenia korekcyjne wykonywane przez maluszki oraz ćwiczenia przeciw skoliozie, prowadzone metodą pani Dobosiewicz. Na koniec spotkania zostały rozdane ulotki oraz zestawy ćwiczeń korekcyjnych  ze wskazaniem  w jaki sposób rodzice mają pomagać oraz współpracować w wyeliminowaniu powstałej wady u swojego dziecka. Były również indywidualne rozmowy o poszczególnych wadach swoich dzieci ze wskazaniem odpowiednich ćwiczeń dla danej wady.

Czas upłynął bardzo szybko w miłej i sympatycznej atmosferze .

                                                                          Galeria zdjęć                                      Instruktor GK - Beata Zaręba