Pasowanie na Wesołego Świetliczaka

Dnia 6 października 2017 roku odbyło się uroczyste pasowanie na Wesołego Świetliczaka.

Uroczystość krótkim przywitaniem rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach - Pan Karol Gołąbek. Pan Dyrektor przypomniał o obowiązkach wynikających z bycia uczniem i "Świetliczakiem" oraz życzył dzieciom dobrej zabawy.

Dzieci zanim zostały przyjęte do grona "Świetliczaków" musiały przejść test gotowości świetlicowej. Czekało na nich wiele prób, które sprawdziły ich wiedzę i umiejętności. Sprawdziliśmy m.in. czy dzieci znają zasady panujące w świetlicy oraz czy orientują się jakimi cechami powinien wyróżniać się "Prawdziwy Świetliczak". Po czym na znak zgody ze wszystkimi cechami zostawili swój odcisk palca na arkuszu papieru "Prawdziwego Świetliczaka". Kandydaci na "Wesołego Świetliczaka" doskonale poradzili sobie również z zadaniem pt. "Zgaduj Zgadula". Na zakończenie zmagań każde z dzieci otrzymało kawałek cytryny, który musieli zjeść z prawdziwym uśmiechem na ustach. Po wszystkich zmaganiach dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, które było ostatnim krokiem przyjęcia ich do grona świetlicowej braci.

Na zakończenie uroczystość kierownik świetlicy - Pani Teresa Baczkowska wręczyła każdemu "Wesołemu Świetliczakowi" dyplom oraz mały upominek, co uwieczniliśmy na wspólnym zdjęciu.

                                                                                                     Galeria zdjęć                                                                Świetlica szkolna