Sprostowanie do zawiadomienia - wybór najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do zawiadomienia (ogłoszenia) o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.06.2017r. nr ZSPK.271.01.02.2017

dot. przetargu na Dostawę opału w postaci biomasy drzewnej do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach na okres zimowy 2017/2018

                               Ogłoszenie