Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na "Dostawę opału w postaci biomasy drzewnej do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach" na okres zimowy 2017/2018.

                                  Ogłoszenie